Zoom

Välkommen till zoomklasser med Margarida!

Klasserna är på grundnivå. 

drop-in - 135 kr

5 december 10.30 - 12.00

19 december 10.30 -12.00

Vill du vara med?

Mejla mig till lillayogarummet@gmail.com så får du all information.

Välkommen!