Vårterminen 2020 är jag tillbaka i Haga! 

Haga Östergata 12 - nästan samma adress som när vi startade Lilla Yogarummet i januari 2017 :)Halvdagskurs under våren 2020 

mer info inom kort