Vårterminen 2020 är jag tillbaka i Haga! 

Haga Östergata 12 - nästan samma adress som när vi startade Lilla Yogarummet i januari 2017 :)Fem tisdagar 18.00-19.30

Startar den 28 januari info och anmälan här

Halvdagskurs lördag 29 februari 10.00-15.00 

info och anmälning här!


Halvdagskurs lördag 9 maj 10.00-15.00 

info och anmälning här!